Pojam marketing strategije nas prvenstveno asocira na nešto uz pomoć čega ćemo jasnije i preciznije definisati ciljeve marketinške kampanje

Da bi pojedinac ili kompanija postigli značajne poslovne ciljeve i rezultate, neophodno je da prvo ustanove dobru marketing strategiju i unapred definišu koje korake treba da preduzmu i vremenske intervale u kojima treba da ih završe. Drugim rečima, marketing strategija se fokusira na ono što želite da postignete u svom poslovanju i marketinške korake korake koje ćete tom prilikom preduzeti.

Zašto je marketing strategija važna?

Da li je marketing strategija zaista neophodan faktor pri započinjanju nekog posla?

Marketing je danas više od same reklame. To je čitav niz procesa koji obuhvata istraživanje i analizu tržišta, analizu prikupljenih podataka, brendiranje, marketing na društvenim mrežama... Internet npr. danas umnogome olakšava pristup podacima i samim tim je i istraživanje tržišta daleko lakše i brže. Takođe, vrlo je jednostavno pratiti i efekte internet marketinga, tako da je ovo jedan od bitnih koraka marketing strategije pre pokretanja posla.

Samim tim, marketing strategiju je najbolje napraviti na samom početku, pre pokretanja posla. Naravno, uvek je možete naknadno kreirati, ili čak naknadno promeniti, naročito ako niste zadovoljni tokom i smerom vašeg poslovanja. Pre svega, strategija je važna da biste jasno odredili ciljeve poslovanja, šta konkretno želite da postignete, da biste videli kako se vaše poslovanje uklapa u tržište, sa kakvom konkurencijom se suočavate, koliki vam je budžet na raspolaganju, kao i vremenske tokove poslovnih aktivnosti.

Primer su uspešne kompanije koje detaljno planiraju svoje poslovanje i ne prepuštaju ništa slučaju. Koliko god da je vaš proizvod ili usluga kvalitetan ili pristupačan, neće imati dovoljno efekta na razvoj poslovanja ako se na neki naćin ne približi širokim masama, tj. ako ljudi ne saznaju za njega, tako da ni samo poslovanje u tom slučaju ne može napredovati, ili će čak imati tendenciju stagniranja. Sa druge strane, možete uložiti mnogo truda i novca u reklamne kampanje i promocije, i čak i dostići stadijum da mnogo ljudi čuje za vas, ali ako to radite bez cilja i plana, takoreći nasumično, bez organizacije aktivnosti, samo uzaludno trošite energiju i novac, dok će konkretni rezultati izostati.

Da rezimiramo, marketing strategija vam je neophodna da biste u svakom trenutku znali koje ciljeve želite da postignete i na koji način.

Kako kreirati marketing strategiju?

Prvi korak je postavljanje ciljeva. Najjednostavniji i ujedno najtemeljniji pristup je postavljanje tkzv. SMART ciljeva (S – Specific, M – Measurable, A – Actionable, R – Relevant, T – Time limited). U prevodu, svaki cilj treba da bude specifičan, merljiv, dostižan, relevantan i vremenski ograničen. Ovi ciljevi nam pomažu da postavimo dobru osnovu za marketing strategiju, jer nam pokazuju smer kojim treba da se krećemo, kao i da li smo smo negde pogrešili. Samim tim, marketing ciljevi treba da budu u skladu sa poslovnim ciljevima. Na primer, ako je cilj kompanije da poveća prodaju na tržištu, mora odrediti procenat udela na tržištu, period za koji planira da ostvari cilj, na koji način planira da ostvari cilj i da li je taj cilj u skladu sa ciljevima kompanije.

Dalje, ciljna publika. Nekadašnje targetiranje po broju godina, stilu života i geografskim odrednicama više nije dovoljno. Ovaj metod je stvarao masovni skup potencijalnih mušterija. Npr. ako se bavimo online prodajom ženske garderobe i asesoara i koristimo nekadašnje podatke da potencijalna mušterija ima 20 godina, studira i živi u Banjaluci, shvatamo da je ona potencijalni klijent 90% internet prodavnica. Danas se primenjuje drugačiji pristup, pojam ciljne personifikacije, gde se akcenat stavlja na personalnije informacije o potencijalnom klijentu: čime se bavi van studija, koja su joj interesovanja, hobiji, da li preferira sportski stil ili eleganciju, koliko koristi internet za kupovinu… Na ovaj način se stvara vizija o tome kome se obraćamo i o preferencijama te osobe, i na osnovu toga se definiše način na koji će se taj pristup obaviti.

Kanali komunikacije. Ponovo se najpogodniji način obraćanja svojim potencijalnim klijentima određuje na osnovu njihovih interesovanja i preferencija. Cilj je da se raspoloživa sredstva koriste na najefikasniji mogući način, i da se samim tim minimiziraju troškovi reklame i promocije. Vrlo često se do klijenata moće doći uz minimum troškova, ili čak potpuno besplatno, putem društvenih mreža. Npr, istraživanjem moćete doći do zaključka da se večina vaših potencijalnih klijenata nalazi na Facebooku ili Instagramu, tako da je najlogičnije da svoju energiju i novac uložite u te društvene mreže. Naravno, mnogi ne koriste društvene mreže na pravi način, tako da je dobra ideja da se edukujete u tom smeru, upišete digitalni marketing ili nađete neki od drugih izvora kako biste iskoristili pun potencijal društvenih mreža. U suštini, poenta je da izaberete pravu društvenu mrežu i plasirate svoju reklamu tamo gde postoji najveći potencijal da stvorite najviše klijenata.

Najbolji način da se ljudi povežu i identifikuju sa vašim brendom je da im plasirate svoju priču. Često dolazi i do toga da oni sami promovišu vaš brend putem danas vrlo popularnog “šerovanja” na društvenim mrežama ukoliko su zadovoljni vašim proizvodom, i to vam je ujedno najjeftinija, a najbolja reklama.

Takođe, ljudi na društvenim mrežama ostavljaju mnogo svojih podataka do kojih možete doći sa vrlo malo novca, npr. uz pomoć Facebook ads managera, i ti podaci vam mogu biti od velike pomoći da doprete do svoje ciljne publike i da usput ne rasipate fokus na one kojima vaš proizvod nije zanimljiv i koji ne predstavljaju vašu ciljnu grupu. ‚

Email marketing. Još jedna marketing strategija koja uz minimum ulaganja može približiti vašu ciljnu grupu u korisnike vašeg brenda. Potrebno je prvo da izgradite adekvatnu email listu potencijalnih korisnika, a zatim da izaberete primamljuvu temu koja će ih zaintrigirati da otvore email. Tekst emaila mora biti kratak i jasan, lak za razumevanje, gde ćete fokus staviti na prednosti koje vaš proizvod ili usluga nude.

Zaključak

Kako se vreme menja, tako se menja i sama marketing strategija. Ranije se odnosila uglavnom na tradicionalni vid reklamiranja, putem radio i televizijskih stanica, bilborda, flajera i fizičkih promocija. Danas je pristup marketing strategiji uglavnom digitalno orijantisan. Bilo kako bilo, ne postoje garancije da će vaše poslovanje biti uspešno i da će doneti željeni profit, ali je sasvim sigurno da će vam marketing strategija definitivno poboljšati šanse da ostvarite svoje ciljeve.