Skip to main content

Šta je tržišna analiza?

Kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis? Tržišna analiza je ključna komponenta svakog poslovnog plana.

Ona vam omogućuje da razumijete vaše potencijalne kupce, konkurente, i općenito tržište u kojem planirate poslovati.

 Ovaj proces nije samo formalnost, već alat koji vam pomaže donijeti informirane odluke, izbjeći skupocjene greške i maksimizirati vaše šanse za uspjeh. U nastavku ćemo proći kroz korake kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis.

1. Definiranje ciljnog tržišta

Prvi korak u tržišnoj analizi je definiranje vašeg ciljnog tržišta. To je skupina ljudi ili organizacija koja će najvjerojatnije kupovati vaše proizvode ili usluge.

Razmislite tko su ti ljudi: koliko su stari, gdje žive, čime se bave, koje su njihove potrebe i navike. Što detaljnije razumijete svoje ciljano tržište, to bolje možete prilagoditi svoj proizvod ili uslugu njihovim potrebama.

kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis
Kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis

2. Istraživanje tržišne potražnje

Sljedeći korak je istraživanje potražnje za vašim proizvodom ili uslugom. Ovo uključuje kvantitativno ocjenjivanje veličine tržišta i potencijalnog obujma prodaje.

Koristite dostupne statističke podatke, industrijske izvještaje i marketinška istraživanja kako biste procijenili koliko ljudi ili poduzeća bi moglo biti zainteresirano za ono što nudite.

Analizirajte trendove i rast tržišta kako biste procijenili dugoročni potencijal.

3. Analiza konkurencije

Važan dio tržišne analize je razumijevanje konkurencije. Identificirajte tko su vaši direktni i indirektni konkurenti i što oni nude.

Razmotrite njihove prednosti i slabosti, cijene, marketinške strategije i tržišni udio. Analiza konkurencije će vam pomoći da identificirate prilike za diferencijaciju i prednosti koje možete iskoristiti u svoju korist.

4. SWOT analiza

SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji) je koristan alat u procesu tržišne analize. Snage i slabosti se odnose na interne faktore vašeg poduzeća, dok se prilike i prijetnje odnose na eksterne faktore tržišta.

Ova analiza vam može pomoći da razumijete gdje se vaš biznis ističe, gdje su mogući rizici, te kako se možete pozicionirati na tržištu.

Proces izrade SWOT analize obično uključuje sljedeće korake:

1. Priprema: Prije nego što počnete s analizom, važno je odabrati pravi tim. Tim bi trebao uključivati članove iz različitih odjela unutar organizacije kako bi se osigurala različita gledišta i stručnosti. Također, odredite koje će područje poslovanja ili koji projekt biti predmet analize.

2. Identifikacija snaga: Snage su unutarnji pozitivni atributi i resursi koji doprinose uspjehu vaše organizacije. To mogu biti kvalificirani zaposlenici, jaka brand reputacija, financijska stabilnost, ekskluzivni ugovori, tehnološke inovacije ili bilo koji drugi interni faktori koji dodaju vrijednost. Pitanja koja možete postaviti uključuju: Što radimo dobro? Koje su naše jedinstvene vještine ili resursi?

kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis
Kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis

3. Identifikacija slabosti: Slabosti su unutarnji negativni elementi koji mogu ometati uspjeh organizacije. To može uključivati nedostatak stručnosti, financijska ograničenja, loše procese ili zastarjelu tehnologiju. Analizirajući slabosti, trebali biste se zapitati: Gdje možemo poboljšati? Što izbjegavamo? Koji interni faktori smanjuju našu konkurentnost?

4. Identifikacija prilika: Prilike su vanjski faktori koji mogu pridonijeti uspjehu organizacije ako ih se efikasno iskoristi. To mogu biti tržišni trendovi, promjene u regulativama, demografske promjene, tehnološki napreci ili bilo koje druge okolnosti koje bi mogle omogućiti rast i proširenje. Pitanja koja možete postaviti uključuju: Koji vanjski faktori mogu biti iskorišteni? Koji su trendovi na tržištu?

5. Identifikacija prijetnji: Prijetnje su vanjski faktori koji mogu ugroziti poslovanje organizacije. Ovo može uključivati konkurenciju, nepovoljne tržišne trendove, promjene u zakonodavstvu, ili ekonomske recesije. Važno je razmotriti: Koji su potencijalni izazovi? Koji vanjski faktori mogu ugroziti naše poslovanje?

6. Analiza i razvoj strategija: Nakon što ste identificirali ključne elemente SWOT analize, sljedeći korak je razviti strategije koje maksimiziraju korištenje vaših snaga i prilika, minimiziraju utjecaj slabosti i izbjegavaju ili smanjuju prijetnje. Ovo uključuje razmatranje kako se svaki element SWOT-a može povezati i kako se resursi mogu najbolje iskoristiti za postizanje poslovnih ciljeva.

7. Implementacija i praćenje: Posljednji korak je implementacija strategija koje proizlaze iz SWOT analize. Ovo uključuje dodjeljivanje resursa, postavljanje vremenskih okvira i odgovornosti. Također je ključno kontinuirano pratiti tržišno okruženje i interne performanse kako bi se prilagodili bilo kojim promjenama koje bi mogle utjecati na prvobitnu analizu.

SWOT analiza je dinamičan proces koji treba redovito ažurirati kako bi se osiguralo da organizacija ostane usklađena s promjenjivim tržišnim uvjetima i internim kapacitetima.

5. Prikupljanje i analiza podataka

Prikupljanje podataka može se obaviti kroz različite metode, uključujući anketiranje potencijalnih kupaca, intervjuiranje stručnjaka iz industrije, te analizu postojećih izvještaja i studija. Podaci koje prikupite trebali bi biti analizirani kako bi se izvukli relevantni zaključci o tržištu. Ovo može uključivati analizu demografskih podataka, ponašanja kupaca, tehnoloških trendova, i drugih relevantnih faktora.

6. Evaluacija pristupa tržištu

Kada imate jasnu sliku tržišta, trebate razviti strategiju za ulazak na tržište. To uključuje odluke o cijenama, distribucijskim kanalima, promociji i prodaji.

Vaš pristup tržištu treba biti usklađen s onim što ste naučili o svojim kupcima i konkurenciji, uzimajući u obzir vaše poslovne ciljeve i resurse.

Pravilna evaluacija pristupa tržištu može značajno povećati šanse za uspjeh, minimizirajući rizike i optimizirajući resurse.

Prije svega, važno je duboko razumjeti tržište na koje planirate ući. To uključuje poznavanje ciljne publike, njihovih potreba, preferencija i ponašanja.

kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis
Kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis

Razumijevanje demografskih i psihografskih karakteristika vaše ciljne skupine pomoći će vam da bolje prilagodite svoje proizvode ili usluge njihovim specifičnim zahtjevima.

Također je bitno identificirati ključne pokretače odluka o kupnji unutar te skupine, kao što su cijena, kvaliteta, dostupnost, ili brand identitet.

Sljedeći korak u evaluaciji pristupa tržištu je analiza konkurencije. Ovo ne uključuje samo identifikaciju glavnih igrača na tržištu, već i razumijevanje njihovih strategija, snaga i slabosti.

 Analizirajući konkurenciju, možete otkriti prilike za diferencijaciju i nišu u kojoj vaš proizvod ili usluga može imati komparativnu prednost.

Također, razumijevanje cjenovnih strategija i marketinških taktika konkurencije može vam pomoći da bolje pozicionirate svoj proizvod.

Evaluacija tržišnih trendova i tehnoloških inovacija također igra vitalnu ulogu. Tržišta se neprestano mijenjaju, stoga je važno biti ažuran s najnovijim trendovima koji mogu utjecati na vašu industriju.

To uključuje tehnološke inovacije, promjene u potrošačkim navikama, kao i makroekonomske faktore poput ekonomskih uspona i padova.

Nakon što steknete dubinsko razumijevanje tržišta i konkurencije, važno je razviti strategiju ulaska na tržište. Ova strategija treba biti usklađena s općim poslovnim ciljevima i trebala bi detaljno opisati kako planirate plasirati svoj proizvod ili uslugu.

To uključuje odabir pravih kanala distribucije, razvoj efektivnih marketinških i prodajnih taktika, te postavljanje konkurentnih cijena.

Vaša marketinška strategija treba biti prilagođena kako bi rezonirala s ciljnom skupinom, koristeći pravi miks promotivnih alata da biste privukli i zadržali kupce.

Evaluacija pristupa tržištu zahtijeva kontinuirano praćenje i prilagodbu. Tržišni uvjeti se mogu brzo promijeniti, što može zahtijevati prilagodbe u vašim strategijama i planovima.

Redovito praćenje uspjeha vaših proizvoda na tržištu, kao i povratne informacije od kupaca, su neophodni za razumijevanje učinkovitosti vašeg pristupa.

To također pruža priliku za poboljšanje i inovaciju, što može pomoći u održavanju konkurentnosti i rastu na tržištu.

Kako izvršiti tržišnu analizu za vaš novi biznis? Izrada poslovnog plana

Na temelju tržišne analize, izradite detaljan poslovni plan koji uključuje vaše poslovne ciljeve, strategije za postizanje tih ciljeva, i planove za praćenje i evaluaciju.

Poslovni plan treba jasno artikulirati kako ćete koristiti informacije dobivene iz tržišne analize da maksimizirate svoj uspjeh.

Tržišna analiza nije jednokratan zadatak, već kontinuirani proces koji treba redovito ažurirati kako bi se prilagodili promjenama na tržištu.

Ulaganje vremena i resursa u temeljitu tržišnu analizu može značajno povećati šanse za uspjeh vašeg novog biznisa. S dobrim razumijevanjem tržišta, možete donositi bolje odluke, izbjeći nepotrebne rizike i postaviti čvrste temelje za rast i razvoj vašeg poduzeća.

Preporučujemo da pročitate: